درباره یومتال

تجارت ما فقط خرید و فروش نیست بلکه به ویژه توصیه مشتریان به صورت حرفه ای و ارائه راه حل های کامل است. ما پایه و اساس یک تجارت امن و صادقانه را آماده کرده ایم ، که بدون در نظر گرفتن همه تحریم ها و مسائل ، واقعاً مزایای هر دو طرف را در بر می گیرد.

  • کارمندان با انگیزه و واجد شرایط در بندر تهران ، اصفهان ، BIK و عباس.
  • مواد اولیه عرضه شده مطابق با کلیه استانداردهای اساسی بین المللی کیفیت است.
  • ما راه حل های غیر قفسه ای را برای تدارکات ، شرایط پرداخت مناسب و تحویل به موقع مواد ارائه می دهیم.
  • ما در روابط بلند مدت با مشتریان و همچنین در شبکه شریک چند جانبه و شایسته سرمایه گذاری می کنیم.
  • شرکت ما در تلاش است تا مواد اولیه باکیفیت و خدمات عالی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.